Các điều khoản và điều kiện - Vietnam Travel Agency
Zalo / WhatsApp +84908618571
|
anbui@vietventures.net

Các điều khoản và điều kiện

Please note that credit card payments for Viet Ventures Co., Ltd are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as VIET VENTURES CO LTD on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Vui lòng gửi e-mail đến finance@trekksoft.com cho tất cả các câu hỏi liên quan đến thanh toán và khoản bồi hoàn thẻ tín dụng của bạn.